Assessorament estratègic d'empreses

Assessorament estratègic

Prespectiva empresarial oberta

En aquesta estabilitat dinàmica en què s'han de moure les empreses del segle XXI, valorar una sola manera d'enfocar les estratègies a futur sovint no acostuma a ser la millor garantia d'encert.

És necessari que l'aire fresc oregi els punts neuràlgics de l'empresa. Aquest aire fresc és el que pot representar ADROIX per a les empreses clientes, ja que les podem veure ubicades en el context global en què s'han de moure però sense menystenir els innegables coneixements que del propi sector tinguin els empresaris.

Cal valorar l'entorn canviant amb un horitzó global, obert.

L'experiència és la nostra garantia

Atès que ADROIX ha participat, gestionat i assessorat sectors de productes de consum, el de les guarderies d'infants, el de la construcció especialitzada, el de les promocions immobiliàries, o el sector serveis en múltiples àmbits, l'aplicació realitzada de les diferents possibles estratègies comercial, financera, social, econòmica, organitzativa, etc ens serveix d'experiència que després podem traslladar als nostres clients.

Les tesis de treball en què es basa ADROIX no parteixen solament dels coneixements professionals estrictes i freds, sinó que venen avalades per l'experiència adquirida en primera persona, aquella que només s'adquireix baixant a l'arena i que tant valoren els empresaris de soca-rel.

ADROIX treballa colze contra colze amb l'empresa.
És la nostra raó de ser.

Assessorament estratègic