Gestió de projectes d'obra i millora

Nosaltres tenim les eines

Una especificitat de la gestió que ADROIX pot oferir als clients és la del project management d'obres, tant de promocions immobiliàries industrials o residencials i rehabilitacions d'immobles tant interiors com exteriors.

Si els nostres clients desitgen inhibir-se del carregós procés de gestió d'una promoció immobiliària, tant de naus industrials com d'edificis plurifamiliars, d'edificis per a col•lectivitats, d'habitatges individuals, de rehabilitacions o fins i tot d'urbanitzacions de plans específics, nosaltres ens en podem fer càrrec.

ADROIX pot acceptar l'encàrrec de la totalitat de la gestió o d'una part, treballant en funció del pressupost del nostre client, encarregant-nos tan dels aspectes tècnics, com dels econòmics i dels d'execució de qualsevol promoció de nova planta o de qualsevol rehabilitació o adequació, especialment en el cas de locals comercials dedicats al retail.

ADROIX té experiència pròpia en el sector de la construcció des del 1996. També en el del disseny, decoració i promoció. A aquesta experiència i equip humà hi afegim la de veritables especialistes no menors, de demostrada vàlua en direccions d'obra i en la realització de les modificacions que el mercat del retail reclama en els locals comercials on es desenvolupen les corresponents activitats. Hi afegim, en definitiva, la vàlua dels nostres associats. Podem doncs responsabilitzar-nos de la direcció tècnica de l'obra a gestionar, de la direcció executiva i/o de la pressupostària. O de la direcció absoluta. Tot en funció de les necessitats i desitjos del nostre client.

Gestió de promocions

  • Gestió de promocions immobiliaries
  • Gestió de promocions immobiliaries
  • Gestió de promocions immobiliaries

Al detall

La garantia de qualitat en la feina i dels compromisos del calendari establert, un cop acceptats, és total.

No és debades que ADROIX i els seus associats col·laboren estretament amb el client en totes les fases del projecte que aquest ens encomani, fins i tot amb la de la promoció i la comunicació virtual des d'una web original feta a mida. Per tot això:

Comptem amb la direcció especialitzada d'un equip liderat per una persona d'impecable i profunda professionalitat en el sector obres, amb experiència i coneixements envejables, com es pot constatar aquí.

Comptem amb el rigor i l'experiència de professionals en el sector retail, actius des del 2003, amb un currículum extens i exitós.

Comptem amb les propostes imaginatives en comunicació virtual de Dinamiweb, els membres de la qual continuen evolucionant de 15 anys ençà, a tenor de l'evolució del sector.

ADROIX té una línia de treball especialitzada en la internacionalització d'empreses i serveis, i els associats l'acompanyen allà on calgui. Aquest és l'alt grau de valor afegit que som capaços d'oferir en el món global del segle XXI.

En resum, modelem el futur amb l'experiència i els coneixements del passat. També en la línia creativa de la construcció.