Sobre nosaltres

D'on venim

Els orígens històrics del grup ADROIX podem establir-los per allà el 1989, quan els socis principals van crear la primera societat mercantil que, al llarg del temps, es convertiria en el moll de l'os de l'estructura actual.

Des d'aquells inicis, quan encara el telèfon mòbil no es podia considerar ni com a tal, ni hi havia possibilitat que es popularitzés, quan la capacitat de memòria ROM dels ordinadors estava al voltant dels 20 Mb., fins a l'actualitat s'han viscut grans canvis en tots els camps, però especialment en el de la gestió empresarial.

Avui la gestió empresarial es basa en bona part en la comunicació en temps real, amb lo qual les TIC s'han convertit en una part molt important d'ella. Però no només les tècniques han canviat.

Tan les relacions econòmiques i financeres com les socioculturals han iniciat el camí irreversible de la globalització total, amb lo qual les solucions empresarials s'han de veure des d'una òptica d'ull de peix, molt més oberta.

A més a més, avui la distància no es compta en mesures lineals. Es compta en mesura de temps.

Aquests canvis, que són constants, han creat una dimensió fins ara desconeguda en la gestió empresarial: l'estabilitat dinàmica.

Sobre nosotros

El futur és només d'aquelles empreses, amb independència del seu volum, que se sàpiguen crear una situació estable dins d'aquesta evolució permanent i constantment oberta a noves aportacions.

És en aquest punt on estem preparats per a modelar el futur, però sense perdre de vista l'experiència del passat.