Internacionalització de PIMES

Internacionalització d'empreses
 

El món en unitats de temps

El món actual és rodó. Millor dit, esfèric.
Les grans empreses ja ho han assumit i ho han incorporat en les seves decisions estratègiques. Moltes de les mitjanes, també.

Però no hi ha cap empresa que, per raó de les seves característiques de dimensió o d'estructura pugui menystenir la globalització: avui la distància es medeix en unitats de temps i el desenvolupament de l'empresa a la recerca dels millors resultats no s'atura per motius de llengua, costums, legalitats ni fiscalitats. Ans al contrari.

Els resultats industrials, de disseny i innovació, de recerca, comercials... es basen en la millor gestió del coneixement intern i extern. Les noves tecnologies hi juguen un important paper, però el veritable protagonisme recau en la psicologia de l'empresa que vol encarar el futur, que és aquella que aprofita tot el ventall de possibilitats que ofereix la internacionalització.

Un cavall domat

A ADROIX gestionem i personalitzem el coneixement que cada pime necessita per entrar en la internacionalització, sense que això hagi de representar un desequilibri en els seus balanços.

En col·laboració estreta amb els directius de l'empresa client, no solament proposem alternatives. Les gestionem mentre mantenim constant comunicació amb els nostres col·laboradors a l'estranger. I, si així el client ho desitja, lliurem el resultat en funcionament.

Lliurem al client un enèrgic i atractiu cavall a punt de ser muntat. Perquè nosaltres ja l'haurem amansit.

Internacionalització d'empreses